Kontakt

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

PhDr. Slovenská Eva, klinický psychológ
Mojmírova 12, 04001 Košice, Slovakia

TEL: +421 903 954 098
Licencia ambulancie: L1B/2012/SKP/4D00328/012

V ambulancii klinickej a dopravnej psychológie nás nájdete v následovnom čase:

Pondelok   16:00 – 19:00
Utorok   13:30 – 19:00
Streda   16:00 – 18:00
Štvrtok   16:00 – 19:00