Cenník

Ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Terapia

Krízová intervencia80 € /50min/do 48hod
Individuálna psychologická konzultácia50 € /50min
Skupinové sedenia a poradenstvo30 €/osoba/50min
Párové poradenstvo70 € /50min
Nácvik relaxácie, autogénny tréning 30 €
Párová relaxácia podľa Min Tanaku80 €

Klinická psychológia

Komplexná klinická psychodiagnostika vrátane psychologického posudku (bez testov organicity)280 €
Čiastková psychodiagnostika 45€/hod
Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu80 €
Psychologické vyšetrenie k spôsobilosti narábať s omamnými látkami – farmaceut, lekárnik70 €
Grafologická analýzacena dohodou
Psychologické vyšetrenie uchádzačov a zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb  (SBS)70 €

Dopravná psychológia

Odborné poradenstvo pre vodičov (§91 ods.4 zákona č.8/2009 Z.z.)270 €
Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel skupiny C, D, E80 €
Retest vodiča (po odobratí vodičského oprávnenia) – nariadené PZ100 €
Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl90 €
Psychologické vyšetrenie vodiča TAXI služby70 €
Vodič poštových a doručovateľských služieb70 €

Pracovná a organizačná psychológia

Profil osobnosti pre profesijné zameranie120 €
Vypracovanie pracovného profilu zamestnanca180 €
Posúdenie kompetencii na pracovnú pozíciu – komplexné testy280 €

Gastropsychológia

Gastropsychologické poradenstvo – redukcia nadváhy zmenou stravovacích návykov a životného štýlu /50min60 €
Psychologické vyšetrenie pred bariatrickou operáciou vrátane psychologického posudku (vyšetrenie, vypracovanie psychologického posudku, konzultácia pred operáciou)110€

Iné

Doplatok k vyšetreniu mimo ordinačných hodín20 €
Sobota/nedeľa + 100% ceny
Zrušenie stretnutia do 24 hodín pred jeho konaním25 €