Cenník

Ambulancia nemá zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami.

Terapia

Krízová intervencia50 €
Individuálna psychologická konzultácia40 €
Skupinové sedenia a poradenstvo20 €
Párové poradenstvo50 €
Nácvik relaxácie, autogénny tréning 30 €
Párová relaxácia podľa Min Tanaku60 €

Klinická psychológia

Komplexná klinická psychodiagnostika vrátane psychologického posudku130 €
Čiastková psychodiagnostika 40€/hod
Psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu60 €
Psychologické vyšetrenie k spôsobilosti narábať s omamnými látkami – farmaceut, lekárnik50 €
Grafologická analýzacena dohodou
Psychologické vyšetrenie uchádzačov a zamestnancov strážnych a bezpečnostných služieb  (SBS)40 €

Dopravná psychológia

Odborné poradenstvo pre vodičov (§91 ods.4 zákona č.8/2009 Z.z.)250 €
Psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel skupiny C, D, E70 €
Retest vodiča (po odobratí vodičského oprávnenia) – nariadené PZ100 €
Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl70 €
Psychologické vyšetrenie vodiča TAXI služby60 €
Vodič poštových a doručovateľských služieb60 €

Pracovná a organizačná psychológia

Profil osobnosti pre profesijné zameranie100 €
Vypracovanie pracovného profilu zamestnanca180 €
Posúdenie kompetencii pracovníku na pracovnú pozíciu – komplexné testy280 €

Gastropsychológia

Gastropsychologické poradenstvo – redukcia nadváhy zmenou stravovacích návykov a životného štýlu40 €
Psychologické vyšetrenie pred bariatrickou operáciou vrátane psychologického posudku (vyšetrenie, vypracovanie psychologického posudku, konzultácia pred operáciou)100 €

Iné

Doplatok k vyšetreniu mimo ordinačných hodín20 €
Sobota/nedeľa + 100% ceny
Zrušenie stretnutia do 24 hodín pred jeho konaním20 €