O mne

PhDr. Eva Slovenská

Som klinický psychológ so zameraním na imaginatívnu psychoterapiu a meditácie s viac ako 30-ročnou praxou. Poskytujem psychologickú pomoc pacientom pred bariatrickou operáciou.


Klinický a dopravný psychológ (súkromná ambulancia)

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, Mojmírova 12, 040 01 Košice
L1B/2012/SKP/4D00328/012    IČO: 41425553
2012 – trvá  

 • Ambulantná prax klinického psychológa
 • Psychologické vyšetrenia žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva
 • Dopravno-psychologická ambulancia
 • Terapia metódou biofeedback a neurofeedback
 • Gastropsychológia obéznych pacientov

Klinický psychológ, psychoterapeut, odborný garant a mediátor

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Klinika srdcovej chirurgie 

2009 – trvá 

 • L1C/2009/SKP/4D00328/100
 • Pracovný a organizačný (firemný) psychológ
 • Psychologická starostlivosť o kardiologických a kardiochirurgických pacientov
 • Výber, rozmiestňovanie a starostlivosť o zamestnancov
 • Vedenie tímu klinických psychológov
 • Skupinová psychoterapia obezitologických pacientov

Klinický psychológ

Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice
1997 – 2009

 • Klinický psychológ Psychiatrického oddelenia s psychologickou ambulanciou (a ambulanciou dopravnej psychológie)
 • Klinický psychológ Oddelenia Leteckého lekárstva a preventívnej medicíny                
 • Psychodiagnostika  a výcvik civilného i vojenského/leteckého/ personálu   
 • Psychodiagnostika a výcvik pozemného personálu ochrany letísk
 • Člen komisie SLÚ pre vyšetrovanie leteckých nehôd
 • Psychodiagnostika vodičov /aj s právom prednostnej jazdy s TPV/
 • Psychodiagnostika uchádzačov a profesionálnych vojakov do misií OSN a NATO
 • Výbery špecialistov pre ozbrojené zložky a súkromné firmy, strážne služby, konkurzné konania, posudková činnosť, lektorská činnosť
 • Psychodiagnostika a psychoterapia (individuálna a skupinová: závislostí, neuróz, psychosomatických, psychiatrických ochorení, rodinná terapia/

Klinický psychológ (úväzok)

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice   Kardiochirurgické oddelenie
2004 – 2009

 • Predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť pre kardiochirurgických pacientov

Vedúca pobočky v Košiciach

Management Partners Search, Bratislava
1998 – 1999

 • Rozvoj obchodných aktivít, akvizičná činnosť pre personálnu spoločnosť
 • Práca s uchádzačmi o pracovné pozície
 • Starostlivosť o klientov
 • Psychodiagnostika
 • Vedenie  Assesment centier (Nokia, Heineken, VW, Terumo, atď.)

Psychológ

Ministerstvo vnútra SR
Psychologická a sociologická služba Policajného zboru MV SR (detašované pracovisko Košice)
1990 – 1997

 • Personálna a psychodiagnostická činnosť pri výbere a rozmiestňovaní zamestnancov
 • Výber do špeciálnych útvarov
 • Tréningové programy vo vyjednávaní, komunikačných zručnostiach, preventívne programy zvládania stresu a záťaže
 • Diferenciálna diagnostika
 • Psychodiagnostika vodičov PZ MV SR (metodikou Driver 2000) a vodičov s právom prednostnej jazdy

Ašpirant

Spoločenskovedný ústav SAV Košice
1983 – 1990

 • Interný ašpirant na Oddelení sociálnej psychológie, po MD ako externý ašpirant v Ústave experimentálnej psychológie Bratislava
 • Individuálna a tímová práca na výskumných projektoch k problematike  „Rodina – rolové vzťahy v rodine“,  ČÚZV: národnostné menšiny
 • Prekladateľská a tlmočnícka činnosť v teréne pri výskumných projektoch k národnostným menšinám

Tréner sociálno-psychologických výcvikov v 3.sektore (úväzok)
Nadácia Sándora Máraiho, Bratislava, Dunajská Streda
1992 – 2003

Lektor v kurzoch bezpečnostných technikov SPP (úväzok)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
2000 – 2006

Lektor výcviku zamestnancov ochrany letísk (úväzok)
PYRA s.r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava
2000           

Externý psychológ / Lektor  v kurzoch STOB (úväzok)
Liga proti obezite SR /  MEDICAL GROUP SK a.s., Mudroňova 1, 040 01 Košice
2002 – 2010

Lektor komunikačných tréningov (úväzok)
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 1014/2, 040 01 Košice
2011 – 2015

Externý psychológ (úväzok)
AT&T Global Network Services Slovakia, Letná 45, 040 01 Košice
2014 – 2017


VZDELANIE

Študijný odbor Psychológia – doktor filozofie – PhDr.  
Katedra psychológie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1979 – 1983


POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM A KURZY

Konverzačná a kooperatívna hypnoterapia Brno1992 – 2005
Katatýmne-imaginatívna psychoterapia (t.č. supervízie a špeciálne semináre) Bratislava1999 – 2005
Systemická (rodinná) terapia Praha, BB, Košice1994 – 1999
Postgraduálne štúdium v ÚEP SAV Bratislava 1984 – 1990
Tréning trénerov sociálno-psychologického výcviku (Ark) Bratislava2001
Špecializačná skúška z klinickej psychológie (SPAM)Bratislava28.1.2000
Špecializačný kurz z leteckej psychológie (SZU) Bratislava 2000, 2008 
Základní bariatrie  (ISCARE)Praha    2007
Certifikačný kurz  dopravnej psychológie (SZU) Bratislava 2009 – 2010
Certifikačný kurz pracovnej a organizačnej psychológie (SZU) Bratislava 2010 – 2012
KIP v skupine, Lektor: MD Rust ManfredBratislava2010 – 2012
Klinická psychofyziológia (biofeedback a neurofeedback) (ABC) Lipt.Mikuláš 2014 – 2015

ĎALŠIE KURZY

 • Relaxačné techniky – AT, Jacobsonova  PSR (Trenčín),relaxácia Min Tanaku (Praha)
 • Neverbálna komunikácia, Grafológia I,II., Bioenergetizačné metódy (Brno)
 • Projektívne diagnostické metódy (Rorschach, Bloch, FDT, Baum)
 • Kognitívno-behaviorálna terapia obezity
 • Kurz v metodike WJ IE
 • Alternatívna metodika vyšetrenia vodičov/dr.Bakalář/

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Slovenský jazyk C2 (plynule slovom i písmom)
Český jazyk C2 (plynule slovom i písmom)
Maďarský jazyk  C2 (plynule slovom i písmom)
Anglický jazyk B1 (mierne pokročilý)