Psychotesty – zbrojný preukaz

Kto má povinnosť vyšetrenie absolvovať?

  • Každý žiadateľ o nový zbrojný preukaz
  • Držiteľ zbrojného preukazu, ktorému vypršala, resp. v dohľadnej dobe vyprší platnosť

Bližšie informácie:

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z.
  • Zákon č. 128/2011 (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Čo je cieľom psychologického vyšetrenia?

Posúdenie intelektových, výkonových a osobnostných predpokladov pre držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Zohľadňujú sa tiež rizikové faktory v anamnéze a informácie z výpisu zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa, vedenej posudzujúcim lekárom.

Ako prebieha?

Samotné vyšetrenie trvá cca 2 hodiny a pozostáva z anamnestického rozhovoru a administrácie štandardizovaných psychologických testov. Na záver sa dohodneme na termíne, kedy si budete môcť vyzdvihnúť psychologický posudok a prekonzultovať so mnou Vaše výsledky.

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa na t.č.+421903954098. Informácie o poplatkoch nájdete v časti Cenník

Čo si so sebou priniesť?

  • občiansky preukaz, zbrojný preukaz (ak ste už jeho držiteľom)
  • vyplnený Výpis zo zdravotnej dokumentácie – tlačivo na stiahnutie
  • vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie – tlačivo na stiahnutie
  • okuliare (ak nosíte)